Home » Kökler/Orta Çağlar (Batıya Yön Veren Metinler, #1) by Alev Alatlı
Kökler/Orta Çağlar (Batıya Yön Veren Metinler, #1) Alev Alatlı

Kökler/Orta Çağlar (Batıya Yön Veren Metinler, #1)

Alev Alatlı

Published October 2010
ISBN :
Paperback
412 pages
Enter the sum

 About the Book 

alev alatlının öncüsü ve derlemecisi oldugu bir proje. antoloji. batı uygarlığı, fikri altyapısı hangi metinlerden beslenmiştir? sorusuna kendi halinde 4 ciltlik bir cevap.Pdf dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz. http://www.dusuncetarihi.com/OnMorealev alatlının öncüsü ve derlemecisi oldugu bir proje. antoloji. batı uygarlığı, fikri altyapısı hangi metinlerden beslenmiştir? sorusuna kendi halinde 4 ciltlik bir cevap.Pdf dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz. http://www.dusuncetarihi.com/On Altıncı yüzyıl Osmanlı aydınının, Batının dünya ve evren görüşünü altüst eden, Avrupa Aydınlanmasının yollarını döşeyen Kopernik, Bruno, Galile, Brahe gibi bilim adamlarının radikal çıkışlarından haberi yoktur. Tanzimatla birlikte Batılılaşma sürecine girdiği kabul edilen Osmanlı toplumuna sunulan ilk çeviri ürünler, Türk okuyucusunu Voltaire, J.J. Rousseau, Fenelon, Fontenelle, Montesquieu gibi düşünürlerle tanıştırırken, Thomas Hobbes, John Locke gibi rasyonalistleri, David Hume, Adam Smith, Thomas Malthus, Kari Marx gibi ekonomistleri, Herbert Spencer gibi hukukçuları, Frederich Nietzcheyi, hatta Francis Bacon gibi bilimadamlarımn yapıtlarını ıskalar. Batı zihniyetinin gerçeğini aydınlatmakta yetersiz kalınmış, rakip kültürü hakkıyla değerlendirmek yolunda tatminkâr sonuçlara ulaşılamamıştır. Buna karşın, Batı karşısında geri kalmışlık duygusu, bilincimize adeta bir sosyo-kültürel çıkmaz olarak kazınmakta, kendi kültürümüz hakkındaki tasavvurlarımızın hırpalanmasını da beraberinde getiren uzun bir savunma sürecine girilmektedir.